Välkommen

Komvux Vård

Särvux

SFI

Om Komvux


Komvux har flyttat till Torsberg!

Hälsingevux

Våra kurser

Lärare på
Hälsingevux

Ansökan och
studievägledning

Yrkesvux

FirstClass

Uppdrags-
utbildning

Diverse

Högskole-
enheten

Mattestöd

Kurslitteratur

Sök på nätet


Scheman

Kontakta oss

För personal

Kommunal vuxenutbildning i Bollnäs
Läroverksgatan 36 | 821 33 Bollnäs | Tfn 0278-254 44 | Fax 0278-256 75

Kommande intag: ht15
Teoretiska kurser      Vård- och omsorgsutbildning